Kako unaprediti bežičnu mrežu

    

Webinars & Shows
Guest

Saznajte uživo kako je, pomoću RF elements tehnologije, moguće višestruko uvećati propusnu moć bežične mreže, izboriti se sa smetnjama, proširiti pokrivenost i olakšati instalaciju. 

Jezik: Srpski

REGISTRACIJA: https://global.gotowebinar.com/manageWebinar.tmpl?webinar=8514236897091165699